Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk? 

Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90. Naším cílem je především podporovat nezávislost u starších lidí. Chceme, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, rozhodovali se na základě vlastního úsudku a nadále se podíleli na společenském životě. Svou podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují. 

Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk?

Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90. Naším cílem je především podporovat nezávislost u starších lidí. Chceme, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, rozhodovali se na základě vlastního úsudku a nadále se podíleli na společenském životě. Svou podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečují.

Další naše služby

Linka důvěry Senior Telefon

Pobytová odlehčovací služba

Pečovatelská služba

Odborné sociální poradenství

Centrum aktivního stáří

Přátelské návštěvy

Další naše služby

ROZVOJ SLUŽBY PRVNÍ TÍSŇOVÁ
ŽIVOTa 90 PODPOŘILI

SLUŽBU PODPORUJÍ
FIREMNÍ A NADAČNÍ PARTNEŘI

KRAJE A MĚSTA

SLUŽBU PODPORUJÍ
FIREMNÍ A NADAČNÍ PARTNEŘI

KRAJE A MĚSTA

Projekt byl podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Projekt byl podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.