Setkání s Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé

Setkání s Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé

11. 3. 2024  jsme měli možnost představit naši tísňovou péči NADOSAH v Centru pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj,o.p.s. v jejich programu „Nad šálkem kávy“. Toto Centrum založil v roce 2014 Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Jelikož cíle Centra jsou obdobné jako jsou ty naše, tedy podpora klientů vést důstojný, samostatný a aktivní život v jejich přirozeném prostředí, našli jsme ihned společnou řeč.

Klientkám Centra jsme ukázali naše zařízení, předvedli jeho funkčnost a vysvětlili, jak může pomoci i klientům s poruchou sluchu. Díky tomu, že naše zařízení při aktivaci blikají a reproduktor přenáší hlas operátorky v různých úrovních hlasitosti, neměly klientky problém s jeho užíváním a ocenily jeho přínos v životě těch, kteří jsou nedoslýchaví. Celé setkání se neslo v duchu příjemné schůzky nad kávou a věříme, že tato návštěva nebyla poslední a do budoucna navážeme velmi efektivní spolupráci.